Krótki film promocyjny

Krótki film promocyjny

Film promocyjny Przedstawiamy Wam naszą krótką realizację promocyjną naszej ambasadorki Pani doktor inż. Wiolety Chajęckiej-Wierzchowskiej. Wideo zostało stworzone z myślą promocyjną Pani doktor oraz aktualnego projektu, jaki prowadzi na Uniwersytecie...
R&D Impact

R&D Impact

R&D Impact W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji i upowszechniania informacji na temat naszych przedsięwzięć, pomysłów i dotychczasowych osiągnieć często przeważa o sukcesie realizowanego projektu, a osobom stojącym za przedsięwzięciami ułatwia drogę...
G-Z4G4P3TBHW