R&D Impact

W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji i upowszechniania informacji na temat naszych przedsięwzięć, pomysłów i dotychczasowych osiągnieć często przeważa o sukcesie realizowanego projektu, a osobom stojącym za przedsięwzięciami ułatwia drogę do odnoszenia kolejnych sukcesów. 

Jest to niezmiernie ważny, a jednak niestety często lekceważony i pomijany aspekt. W przestrzeni publicznej przez lata utarło się przekonanie, że innowacje, które zmieniają nasze życie po prostu są – bez refleksji nad ich źródłem. 

Budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i myśli technologicznej to zadanie nie tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale także dla samych praktyków konkretnych dziedzin. Niestety, jak wynika z badań, często takie działania odbierane są przez społeczeństwo jako nieciekawe, co stanowi zasadniczy problem. Jeśli bowiem dla młodych ludzi, przyszłych studentów, dany kierunek rozwoju kariery nie będzie zachęcający, oznaczać to może odpływ najzdolniejszych uczniów do innych sektorów, a w perspektywie wieloletniej także obniżenie poziomu merytorycznego kadr. 

Jak obserwujemy, ten aspekt zauważają też sami naukowcy i współpracujący z nimi przedsiębiorcy. Według nich można temu zapobiec właśnie poprzez większą promocję indywidualnych sukcesów, co powinno przełożyć się na poprawę wizerunku całej polskiej nauki i innowacji.

Wielu naukowców oraz wiele instytucji badawczych w swojej pracy natrafia bowiem na problem w komercjalizacji wyników badań. Jedną z barier jest konieczność znalezienia partnera biznesowego. Taka współpraca daje większe szanse na potencjalne wdrożenie innowacji, jednak nie jest łatwa ze względu na małe zainteresowanie biznesu i trudności w przekonaniu przedsiębiorców do zaangażowania się w projekt. Odpowiednio zaplanowane działania public relations i wykreowana reputacja mogą pomóc między innymi na dwóch etapach tego procesu – w znalezieniu potencjalnego partnera i przekonaniu go do udziału we wspólnym projekcie. 

Na etapie poszukiwań bardzo ważnym aspektem jest dobranie odpowiednich kanałów dotarcia. Pomocne w tym są wyniki badania Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), według których co drugi przedsiębiorca styka się z informacjami o wartościowych badaniach naukowych za pośrednictwem mediów branżowych. Co czwarty w internecie lub poprzez wyrobione kontakty osobiste, co piąty na konferencjach naukowych, a jedynie 8 proc. na uczelniach. To potwierdza, że głównymi kanałami, poprzez które naukowcy mogą dotrzeć do potencjalnych partnerów, są media i internet. To pierwszy element dotarcia z informacją o swojej działalności, przed rozpoczęciem – dużo bardziej szczegółowych, ale oczywiście niezbędnych – rozmów bezpośrednich.

Aspektem, w którym może pomóc PR, jest proces przekonywania potencjalnego partnera. Jak zauważają sami naukowcy, dużym problemem w pracy nad innowacjami jest ich nieprzewidywalność. Gdy pracujemy nad czymś nowym, bardzo trudno to wycenić oraz przewidzieć końcowy efekt i czas niezbędny do jego osiągnięcia. To znacząco utrudnia przekonanie przedsiębiorcy. W chwili, gdy potencjalny partner nie jest w stanie wyobrazić sobie zysków, a opis innowacji nie przedstawia jasnych rezultatów, na jego ostateczną decyzję w dużym stopniu może wpłynąć wizerunek samego naukowca – jego rozpoznawalność oraz wiarygodność.

 

Dlatego rusza kampania społeczna „We love R&D” organizowana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i agencję R&D Promotion, a promująca indywidualne sukcesy Naukowców i Przedsiębiorców wśród społeczeństwa o tej samej nazwie. Finałem kampanii Będzie Gala, która odbędzie się 3 grudnia, a w ramach której zostaną między innymi wręczone Nagrody R&D Impact. Gala „We love R&D” to event live i online skupiający Liderów projektów naukowych i prac rozwojowych, sprawnie nadających większy zasięg i skalę swoim przedsięwzięciom dzięki umiejętnemu korzystaniu z dóbr ery cyfrowej. Inicjatywa, a także towarzysząca jej kampania społeczna w internecie tworzą wspólną przestrzeń zawodową dla osób zarządzających innowacyjnymi projektami. Inicjatywa zachęcająca do korzystania ze skutecznej, długo-terminowej promocji badań naukowych i prac rozwojowych dla poprawy wizerunku polskiej nauki na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Uczestnikami eventu będą naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i dziennikarze zaangażowani w umiejętne, bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości w celu najbardziej skutecznej komunikacji zawodowej i społecznej oraz popularyzacji swoich przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, poprawy dobrobytu społecznego i zmniejszania różnic społecznych. 

Organizatorem Gali „We love R&D” i Nagrody „R&D Impact” jest R&D Promotion.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do kampanii i projektem R&D Online zapraszamy do kontaktu. 

G-Z4G4P3TBHW