Strategie komunikacji

Dzięki naszej strategii będziesz widoczny w sieci, a w świadomości swojej grupy docelowej staniesz się najlepszym partnerem do współpracy

Na strategię komunikacji składają się elementy, które powinny być spójne z wizerunkiem firmy i tworzyć razem jednolitą całość. Jeżeli wszystkie części składowe nie będą ze sobą współgrać, firma może zostać odebrana jako nieautentyczna. Zadbamy w sposób kompleksowy o realizację i planowanie wizerunku Twojej firmy , projektu czy marki osobistej. Skoncentrujemy się na przyświecającym im założeniach i misji.

Jak wygląda współpraca przy
kreacji strategii komunikacji?

1.

Analiza bieżącej
sytuacji partnera

2.

Opracowanie dedykowanej strategii komunikacji

3.

Przygotowanie narzędzi, którymi osiągniemy
założony cel

4.

Wdrożenie ustalonej strategii i taktyki komunikacyjnej

5.

Ocena i analiza zrealizowanej strategii

  • Jakie korzyści daje opracowanie strategii komunikacji?

Dzięki opracowanej i wdrożonej przez nas strategii komunikacyjnej, zarówno Ty jak i Twoja marka będziecie postrzegani jako podmiot o skonkretyzowanym kierunku działania. Rozpoznawalność, transparentność i konsekwencja w budowaniu wizerunku to profity płynące z dobrze wdrożonej i skonstruowanej kampanii.  Mając precyzyjnie nakreślone kierunki komunikacji, prowadzenie działań marketingowych staje się proste i przyjemne, a co najważniejsze bardzo skuteczne.

Przykładowe realizacje

Artykuł w magazynie Forbes dla General Electric

Publikacje w opiniotwórczych magazynach były jednym z kluczowych założeń strategii komunikacji opracowanej dle General Electric. Założenie to zrealizowaliśmy w sposób kompleksowy. Dziennikarze naszej redakcji przeprowadzili wywiad, zredagowali go i opracowali system dystrybucji.

Jeżeli chcesz, abyśmy przygotowali Twoją
Strategię Komunikacji skontaktuj się z nami!